2011 m. sausio 9 d., sekmadienis

Seniai įtariau...

Жан-Мари Шеффер "Конец человеческой исключительности" :
"Шеффер берет на себя нелегкую задачу, связанную с анализом современных антропологических теорий. Ответ на вопрос Канта "Что такое человек?" должен теперь звучать так: "Это просто еще одно животное". От подобного утверждения веет чудовищной банальностью, но, говорит Шеффер, тут есть два нюанса. Во-первых, история западной культуры была исторически построена вокруг отрицания подобного сближения человека и других биологических видов. Это именно то, что Шеффер называет "тезисом о человеческой исключительности" или просто "Тезисом". Здесь есть и христианские, и платонистические аллюзии, но в наиболее чистом виде Тезис сформулирован в картезианстве. Тела суть автоматы, но в отличие от тел животных человечество одухотворено res cogitans, нередуцируемым к материальному миру, исключающим человека из порядка каузальных взаимодействий. Во-вторых, Шеффер утверждает, что из Тезиса, как и из его неизбежного на сегодняшний день отрицания, следует несколько очень важных выводов, которые мы должны четко понимать и осознавать. Ключевым из этих выводов становится ложность школьной дихотомии культуры и природы, которую мы ошибочно принимаем за аксиому. Не существует никакой "культуры" как противоположности человеческому бытию в качестве биологического вида, наша социальность и мир наших артефактов являются видоспецифическими для человека как одной из разновидностей приматов. Культура является неотъемлемой и органической частью биологии.
Жан-Мари Шеффер "Конец человеческой исключительности", М., НЛО, 2010."
Nemokantiems kaimynų kalbos bandau išversti vieną pagrindinių minčių: "Nėra jokios "kultūros" kaip žmogaus buvimo biologine rūšimi priešingybės, mūsų socialumas ir mūsų artefaktų pasaulis yra žmogaus, kaip vieno primatų atvejo, rūšies savybė. Kultūra yra neatimama ir organiška biologijos dalis".
Uff... atsiprašau už vertimą, neuronai kažkaip nelabai junginėjas...:)

2011 m. sausio 7 d., penktadienis

Prisimerkit - grožis gali pakenkti Jūsų regėjimui!

Prisižiūrėjau tokių daugiau ar mažiau žalstelėjusių dalykų:
http://www.dezeen.com/2008/05/12/pallet-house-by-i-beam/
http://www.dezeen.com/2010/01/29/briccole-venezia-by-matteo-thun/
http://www.dezeen.com/2009/08/11/flow2-kitchen-by-studio-gorm/
http://www.dezeen.com/2007/08/30/transneomatic-by-campana-brothers/
http://www.dezeen.com/2007/08/16/ethical-kitchen-by-alexandra-sten-jørgensen/
http://www.youtube.com/watch?v=gVLu99Ja2mA&feature=player_embedded#!
Kadangi prieškambary kažko reikėjo, o aš labai nemėgstu baldų iš pjuvenų, tai padariau šį tą ekologiško ir labai nebrangaus:


Jeigu sunku įžiūrėti, tai po batais yra kiaušinių dėklai. Labai praktiška, nors nelabai žalia - susitepusius išmetu.
Interjerui jau mėnuo, nei autorius, nei baldas kol kas iš namų neišmesti:).

2011 m. sausio 4 d., antradienis

Triušio metai

Triušio metai, triušio metai... Ar tai reiškia, kad šiais metais reikia valgyt kaip triušiui, ar reikia valgyt triušieną?