2012 m. vasario 28 d., antradienis

Neoficialios taisyklės oficialiam tinklapy

Ieškojau šviežių kelių eismo taisyklių. Visažinis googlas randa nuorodą http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284131 . Bet čia senos taisyklės - "Aktuali nuo 2006-10-05 iki 2008-04-08". Ne bėda, čia pat yra nuoroda į "aktualią redakciją": http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407724 . Kurioje kažkodėl liepiama pasirašyti Brazauskui ir Balčyčiui. Čia jau randu nuorodą į nutarimo priedą - pačias taisykles .doc formatu ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=49078 ). Bet parsipūstam tekste skaitau "Taisyklės paskelbtos: Žin., 2003,Nr.7-263 Neoficialus taisyklių tekstas" bei
"PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. d. nutarimo Nr. 768 redakcija)"
Tai kaip man dabar žinot, ar čia galiojančios taisyklės ar ne? Ir kodėl oficialiam Seimo puslapy yra kažkokie neoficialūs tekstai? Ten jie taip įpratę viską daryt neoficialiai, kad jau patys nėra tikri dėl pasirašomų dokumentų oficialumo? O oficialūs tekstai tik spausdintose "Valstybės žiniose", po kurių krūvas turėčiau kapstytis? Gal dar kokiam sienlaikrašty yra? Tai kam tada ta informacinė sistema, gal jos nereikia, jeigu ten tik tik seni neoficialūs rašteliai? Pinigų sutaupytumėm...
Tokia baisi mintis dingtelėjo: o gal tose oficialiose taisyklėse, kurios spausdinamos "Valstybės žiniose", viskas kitaip? Gal pagal tikrąsias taisykles turime važinėti šaligatviais ne mažesniu kaip 90 km/h greičiu, bet praleisdami šaligatviu einančius katinus?
Kas žino...

2012 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

Tėviškas rūpestis

Sūnui sugipsavo pirštą. Sportas įtakoja sveikatą, taip.
Gipsiukas, paskui įtvariukas. Šiaip viskas gerai, gyja po truputį ir kažkaip neberūpi man tas pirštas.
Bet kaskart plaudamas indus linkiu jam kuo greičiau pasveikti.

2012 m. vasario 22 d., trečiadienis

Feisbukas katėms

http://www.unitedcats.com
Tik estai galėjo tokį dalyką sugalvoti, ne kitaip.
Kas dabar bus su Marku?
Juk katinus myli visi, o kas myli žmones?

2012 m. vasario 20 d., pirmadienis

Ragaukit vaistus

Suvalgėm kažką skanaus ir moteriškės pradėjo autorę kamantinėt recepto. Ta susakė ingredientus, bet jų kiekius apibūdino taip: "Darbe įpratau viską dėt iš akies, tai ir namuose taip darau - nežinau tikslių kiekių. Darau pagal skonį."
Darbe ji gamina vaistus.
Šiaip jos ten ir valgyt pasidaro, tai gal tas ir turėta omeny...

2012 m. vasario 18 d., šeštadienis

Telefonas ir kompiuteris

Abu įsigyti maždaug prieš tris metus. Telefonas nei karto nebuvo sugedęs, nors ne kartą skaudžiai krito. Kompiuteris ganėtinai stabiliai džiugina "kernel panic" pranešimais, persikrovimais; per tą laiką pakeista sugedusi vaizdo plokštė. Neseniai "atsijungė" 2GB RAM - pats RAM geras, kitam kompiutery veikia - bėda pagrindinėj plokštėj? Visus tris metus matau pasiūlymą kuo skubiau nusikopijuoti duomenis į kitą HDD, nes šitas jau gatavas. Atsibodo kopijuot...:) Per gerai gyvena Intel'is, AMD ir kompanija, per gerai...

2012 m. vasario 15 d., trečiadienis

Ponios panelės, aš jums pasakysiu su kuo reikia darytis vaikus

Neseniai sužinojau, kad mirė viena buvusi kaimynė. ~ 50 metų. Vėžys. Jos mama taip pat mirė maždaug tokio amžiaus; diagnozė ta pati.
Kiek anksčiau mirė trisdešimt kelių metų moteris. Jos mama ir senelė gyvos, bet mamos vyro giminėj moterys dažnai miršta jaunos.
Dar anksčiau... Gerai gerai, nebepasakoju. Nors dar galėčiau.
Merginos, jeigu norit savo vaikams gero - darykit juos ne su turtingu, ne su gražiu ir netgi ne su protingu.
Turtingo turtų neužteks pagydyt diabetui. Ne kiekvienas protingas sugalvoja vaistus nuo vėžio. Su gražiais aplamai vien tik problemos:)
Darykit vaikus su tuo, kurio tėvai ir seneliai ilgaamžiai ir sveiki.
Pirmą pasimatymą skirkit pas jo senelius.:)

2012 m. vasario 11 d., šeštadienis

Apie orą Kaune

http://193.219.38.28/ . Čia galima pasižiūrėti VšĮ "Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai" duomenis apie aplinką - temperatūra, oro užterštumas ir pan.

2012 m. vasario 10 d., penktadienis

С поражением в правах

Prieš kelis šimtus metų buvo įdomi bausmė - pilietinių teisių atėmimas. Teismui paskelbus tokį nuosprendį, kiekvienas galėjo nebaudžiamas nubaustąjį užmušti, atimti jo turtą ir panašiai.
Stalino laikų teismai ne tik sodino į kalėjimus, bet ir galėjo atimti rinkimų teisę. Netekę tos teisės negaudavo bedarbio pašalpos ar pensijos ( rusiškai: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лишенец ).
Lietuvoj tokiam dalykui nereikia net teismo. Čia panašius sprendimus priiminėja darbo biržos klerkai.
Žmogus, neatėjęs į darbo biržą nurodytu laiku, automatiškai išbraukiamas iš turinčių teisę į gydymą sąrašo. Tiesa, tik pusei metų.
Nesvarbu, kad jis dešimt ar dvidešimt metų dirbo ir mokėjo socialinio draudimo mokesčius. Nesvarbu, kad ji gal būt neturėjo kam palikti vaikus ar neturi pinigų atvykti į tą kontorą eiliniam "atsižymėjimui". Nesvarbu, kad žmogus gal tikrai neturi laiko idiotiškam vizitui, nes jis realiai ieško darbo ir vaikšto į pokalbius su darbdaviais. Neįvykdei klerkų nurodymo - dvėsk.
Aš suprantu, kad taip padaryta tam, kad krūva valdininkų turėtų šiltas darbo vietas + galimybę papildomai pasišildyti per viešuosius pirkimus. Nes į tą absoliučiai nieko nenuveikiančią (apart bedarbių skaičiaus fiksavimo, kurį būtų galima vykdyti dešimtis kartų mažesnėmis sąnaudomis + pažymų rašinėjimo) įstaigą nei vienas bedarbis nekeltų kojos, jeigu ji neturėtų šito vėzdo. Taip, tuščioj kontoroj gal būtų kiek sunkiau plauti ES milijonus.
Bet ar ne per daug jau jie iš mūsų atima?

2012 m. vasario 8 d., trečiadienis

Google moka vartotojui iki 25$...

... už leidimą sekti jo naršymą internete: http://www.google.com/landing/screenwisepanel/

Reik dažniau skaityt konstituciją arba apie dantis

Dainavos poliklinikos tinklapy ( http://www.dainavospoliklinika.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=205 ) perskaičiau:
"VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos specializuotos odontologijos skyriuje dirbanti gydytoja endodontologė gydo pacientų dantų šaknų kanalus. Šiuolaikiškam endodontologo kabinetui įrengti buvo skirta beveik penktadalis milijono litų. Kabinete dirbama su modernia įranga: mikroskopu, rentgeno aparatu, ultragarsiniu skaitytuvu, kompiuterinio vaizdo sistema. Visoje Lietuvoje iš viso yra 20 endodontologų.
Gydytojo endodontologo paslaugos yra mokamos:
konsultacija – 42,10 (neprisirašiusiems prie poliklinikos, be siuntimo);
vieno danties šaknies kanalo gydymas - 162,10 Lt;..."
Kaip aš jus pagavau, galvoju. Taigi tokie anokie pažeidžiat pačią konstituciją, kur aiškiai parašyta, kad gydymas nemokamas. Reik, sakau, pažiūrėt tikslią formuluotę.
O tiksli formuluotė pasirodo nėra tokia jau tiksli:
"53 straipsnis
Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką..."
Tai ta nustatyta tvarka kaip suprantu gali būti tiek "pagal įstatymu nustatytą tvarką nemokamai suteikiama paslaugų už 10 litų per metus", tiek "pagal įstatymu nustatytą tvarką nemokamos paslaugos teikiamos eilės tvarka (eilė nemokamai apendicito operacijai pas mus mėnuo, bet ji greitai trumpėja, tai gal ir sulauksit.)". Abu variantai man atrodo ganėtinai eee... konstituciškai. Juo labiau jie tokiais atrodytų mūsų spiritistiniam teismui.
Taigi galim nepurkštaut, kai palaipsniui įvedama mokama medicina. Viskas pagal konstituciją.
Kai po dvidešimties metų koks kretantis seneliokas bandys anūkam pasakot apie nemokamą gydymą visiems, jauna mokytoja jiems turbūt paaiškins, kad senelis tikriausiai turi omeny lagerius, nes valstybė juk turi mokėti tik už kalinių sveikatą.
Visiems aišku, kad laisvas žmogus už viską turi mokėti.
Po du kartus.
Taigi pamirškim apie nemokamą gydymą. Tai tėra gūdžių sovietinių laikų reliktas, kuris be jokios abejonės demokratėjant valstybei bus palaipsniui išnaikintas.
Dabar man belieka tik vienas neaiškus klausimas - kodėl, [keiksmažodis], valdiškoj poliklinikoj, kur tas penktadalis milijono sumokėtas mūsų pinigais, mes turim mokėt lygiai tiek pat, kiek ir privačioj ( http://www.dentes.lt/kainos ?).
Kaip dingsta tas "penktadalis milijono", kuris poliklinikai atiteko už dyką, o privati įmonė turėjo skolintis ar pan.?

2012 m. vasario 4 d., šeštadienis

Hacker News Europe

http://hackful.com/
Žiūrėsim, ar priartės prie amerikietiškojo varianto sėkmės. Svarbiausia, kad kažkas kažką čia daro.
Bet domenas vis tik .com, ne .eu...;)

2012 m. vasario 2 d., ketvirtadienis

Mylėkim reklamą

Reklaminiai baneriai daugeliui kelia alergiją ir natūralų norą bet kokiu būdu išvengti jų paspaudimo. Toks kaip ir pakovojimas su reklama.
Iš tiesų geriausias kovos būdas yra juos spaudinėti. Supratę, kad reklama nedidina pardavimų, užsakovai jos nebeužsakinės ir banerių bus mažiau.
Visada stengiuosi paspausti visokių šop šopų, palūkininkų ir kitų aferistų reklamas.
Na, o jeigu tinklapio savininkai lankytojų taip negerbia, kad reklamą deda iššokančių langų pavidalu, tada nebesilankau tame puslapyje. Bent jau kurį laiką.

2012 m. vasario 1 d., trečiadienis

17 valandų, -17 laipsnių

Vaikiams jau per šalta, parko kalniukai palikti ramybėj:

Bet dvi moteriškės negali atsikalbėti (kalbėjos tiek man einant į ten, tiek grįžtant, mažiausiai 15 minučių):

Ir dvi mergičkos taipogi nusprendė, kad nėra geresnio oro pasikalbėt ir pasisupt:

Ateities ginklų prototipai

Ir ką jiems gali padaryti tankas?
Sakot, o ką jie tankui..?
Kai tik jie pradės galvot - sugalvos, ką su tais tankais ir visu kitu šlamštu padaryt.