2012 m. vasario 28 d., antradienis

Neoficialios taisyklės oficialiam tinklapy

Ieškojau šviežių kelių eismo taisyklių. Visažinis googlas randa nuorodą http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=284131 . Bet čia senos taisyklės - "Aktuali nuo 2006-10-05 iki 2008-04-08". Ne bėda, čia pat yra nuoroda į "aktualią redakciją": http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407724 . Kurioje kažkodėl liepiama pasirašyti Brazauskui ir Balčyčiui. Čia jau randu nuorodą į nutarimo priedą - pačias taisykles .doc formatu ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=49078 ). Bet parsipūstam tekste skaitau "Taisyklės paskelbtos: Žin., 2003,Nr.7-263 Neoficialus taisyklių tekstas" bei
"PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. d. nutarimo Nr. 768 redakcija)"
Tai kaip man dabar žinot, ar čia galiojančios taisyklės ar ne? Ir kodėl oficialiam Seimo puslapy yra kažkokie neoficialūs tekstai? Ten jie taip įpratę viską daryt neoficialiai, kad jau patys nėra tikri dėl pasirašomų dokumentų oficialumo? O oficialūs tekstai tik spausdintose "Valstybės žiniose", po kurių krūvas turėčiau kapstytis? Gal dar kokiam sienlaikrašty yra? Tai kam tada ta informacinė sistema, gal jos nereikia, jeigu ten tik tik seni neoficialūs rašteliai? Pinigų sutaupytumėm...
Tokia baisi mintis dingtelėjo: o gal tose oficialiose taisyklėse, kurios spausdinamos "Valstybės žiniose", viskas kitaip? Gal pagal tikrąsias taisykles turime važinėti šaligatviais ne mažesniu kaip 90 km/h greičiu, bet praleisdami šaligatviu einančius katinus?
Kas žino...

Komentarų nėra: