2014 m. gruodžio 1 d., pirmadienis

Ko gero, mes būsim pirmieji ES, įsivedę diktatūrą!

Įstatymo projektas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=488630
"... Policija, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka vykdydama teisės pažeidimų, galimai turinčių nusikalstamos veikos požymių, kibernetinėje erdvėje užkardymą ir tyrimą, turi teisę: 1) rinkti, analizuoti, vertinti informaciją apie galimus teisės pažeidimus kibernetinėje erdvėje, užkardymo ir tyrimo tikslais duoti viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ar elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams motyvuotus nurodymus laikinai, bet ne ilgiau kaip 90 dienų, išsaugoti informaciją, susijusią su jų paslaugų abonentais, iš kurios galima nustatyti: naudotos ryšio paslaugos tipą, taikytas technines priemones ir naudojimo laiką, abonento tapatybę, pašto ar geografinės padėties adresą, telefono ir bet kokį kitą prieigos numerį, taip pat išsaugoti informaciją apie sąskaitas ir atliktus mokėjimus, gaunamą paslaugos sutarties arba susitarimo pagrindu, ir bet kurią kitą informaciją ryšių aparatūros įrengimo vietoje, turimą pagal paslaugos sutartį arba susitarimą (abonentinę informaciją), taip pat elektroninius duomenis, įskaitant srauto duomenis ir (ar) turinį; ..."

Komentarų nėra: